Liječenje

Liječenje melanoma

9.3.2018. | LIJEČENJE
Liječenje melanoma

U slučaju sumnje na melanom promjenu je potrebno kirurški odstraniti radi postavljanja dijagnoze. Metode odstranjivanja su:

1. Ekscizija – izvodi se pomoću eliptičnog reza oko pigmente promjene, odstranjujući cijelu promjenu kao i dio zdrave kože od 1 do 3 mm. Cilj je uklanjanje cijelog tumora radi postavljanja točne dijagnoze. Ako se postavi dijagnoza melanoma, određuje se dubina tumora u milimetrima, kao i drugi prognostički čimbenici.
2. Kod velikih pigmentnih promjena ili zbog promjena u posebnim regijama (kapci, lice, šake, tabani) eliptična ekscizija nije moguća, tada se izvodi incizijska biopsija ili „punch“ biopsija kojom se odstranjuje samo dio tumora.


Napomena: Površinske „shave“ biopsije ne preporučuju se u dijagnosticiranju melanoma jer ne zahvaćaju dovoljnu dubinu kože te u slučaju dijagnoze melanoma nije moguće odrediti dubinu tumora.

Nakon biopsije kože uzorak tkiva šalje se patologu radi postavljanja patohistološke dijagnoze, odnosno definitivne dijagnoze. Dovoljna dubina uzorka kože potrebna je da bi patolog mogao izmjeriti debljinu melanoma u patohistološkom preparatu i odrediti druge prognostičke čimbenike.

Reekscizija – ako se potvrdi da se radi o melanomu, primarno liječenje je široka ekscizija ožiljka od ekscizijske biopsije ili ako se radilo o incizijskoj eksciziji, potrebna je široka ekscizija promjene i zdrave okolne kože. Širina reekscizije ovisi o primarnoj debljini melanoma.

Biopsija sentinel limfnog čvora radi se za vrijeme kirurškog zahvata široke reekscizije u nekim slučajevima (ovisno o debljini melanoma i dodatnim kriterijima). Sentinel limfni čvor je prvi limfni čvor čuvar određene regije i to je prvi čvor na koji će se proširiti maligne stanice iz primarnog tumora. Biopsija sentinel limfnog čvora provodi se radi potvrde ili isključenja postojanja melanomskih stanica u tom prvom limfnom čvoru čuvaru. Ako se u sentinel limfnom čvoru biopsijom nađu tumorske stanice, stadij melanoma povećat će se na patološki stadij III. U bolesnika s metastazom u limfnom čvoru potrebno je učiniti limfadenektomiju, odnosno potpuno odstranjenje svih limfnih čvorova te regije, za daljnju potvrdu ili isključenje metastaza u ostalim limfnim čvorovima i postavljanja točnog stadija bolesti.

Dermatološki pregledi koji uključuju klinički i dermoskopski pregled kože i vidljivih sluznica i dijagnostičke metode (laboratorijski testovi, UZV, Rtg pluća, CT, PET/CT ili MRI) koriste se kada je potrebno, radi određivanja proširenosti bolesti, progresije ili regresije bolesti i recidiva.


Daljnje liječenje
Ovisno o stadiju i metastazama, daljnja liječenja uključuju kirurško liječenje metastatske bolesti, radioterapiju, izoliranu infuziju/perfuziju ekstremiteta s kemoterapijom i onkološko liječenje.

Moguća su sudjelovanja u kliničkim studijama i istraživanjima s novim lijekovima ili novim kombinacijama lijekova. Cilj je poboljšati način liječenja melanoma, unaprijediti kvalitetu života bolesnika oboljelog od melanoma i povećati preživljenje.

Za one koji žele znati više!
Radioterapija kao adjuvantna terapija je potporna terapija, prvenstveno kirurškoj terapiji ili za kontrolu rasta i širenje tumora ili za palijativno smanjenje simptoma. Ciljana terapija su lijekovi koji identificiraju i napadaju ili blokiraju specifične dijelove tumorskih stanica. Ciljana terapija s pozitivnom BRAF mutacijom je kombinacija Dabrafenib/ trametinib i Vemurafenib/cobimetinib koji se kombiniraju s MEK inhibitorima Trametinib i Cobimetinib. Za melanom s mutacijom c-kit ciljana terapija je Imatinib. Imunoterpaija aktivira imuni sustav bolesnika radi borbe protiv tumora. Imunoterapijski lijekovi su pembolizumab, nivolumab, ipilimumab ili visoke doze IL-2. Mogu se koristiti kao pojedinačni lijekovi. Također, moguća je kombinacija nivolumaba i ipilimumaba, što se zove kombinacijskim režimom. Za sada ciljna terapija i imunoterapija nisu standardne terapije za rani melanom, već u ovom trenutku samo za proširenu bolest. Druge, rjeđe opcije sistemske kemoterapije uključuju dacarbazine, temozolomide, paclitaxel, nabpaclitaxel i carboplatin/ paclitaxel. Carboplatin i paclitaxel mogu se davati zajedno, pa se nazivaju kombinacijskim režimom.

 

Najčitanije

Pronađi nas

Vezani članci