Epidemiološke značajke melanoma

Javnozdravstveni značaj i učestalost melanoma kože

27.3.2018. | EPIDEMIOLOŠKE ZNAČAJKE MELANOMA
Javnozdravstveni značaj i učestalost melanoma kože

U većini zemalja broj oboljelih i umrlih od tumora bilježi značajan porast. U budućnosti se očekuje daljnji porast broja oboljelih zbog više razloga. Jedan od bitnijih je produljenje očekivanog trajanja života i starenje stanovništva, poznato je da sa starenjem raste rizik za pojavu zloćudnih bolesti. Najvažniji čimbenici rizika za nastanak melanoma su obiteljska sklonost i genetske mutacije, starenje, štetno kumulativno izlaganje suncu (osobito u dječjoj i mladenačkoj dobi) te svijetla boja kože, kose i očiju. Smatra se da učestala primjena umjetnih izvora UV zračenja (solarij i UV lampe) također pridonose nastanku melanoma. S obzirom na drastičan porast broja oboljelih i na visoku smrtnost melanoma, prevencija i rano otkrivanje imaju veliki značaj u smanjivanju broja oboljelih od melanoma.

"Prevencija i rano okrivanje zloćudnih bolesti predstavlja veliki javnozdravstveni izazov. Najvažnija karika koja odlučuje o ishodu je rano otkrivanje, pa je na tom području potrebno značajno povećati napore, uz mjere unaprjeđenja liječenja novim lijekovima koji značajno utječu na kvalitetu života oboljelih i ukupno preživljenje. " 

NAJČEŠĆI TUMORI KOŽE
Postoji više vrsta tumora kože. Najučestaliji je bazocelularni karcinom kože, koji ako se u potpunosti odstrani, iznimno rijetko metastazira. Nešto rjeđi je planocelularni karcinom kože koji je zloćudniji od bazocelularnog karcinoma te može metastazirati u limfne čvorove i druge organe. Melanom je među najrjeđim od svih zloćudnih tumora kože, ali svakako jedan od najzloćudnijih oblika te je odgovoran za sve veći porast smrtnosti u svijetu.