Rezultati

Rezultati

Uključenost ciljnih skupina u projektne aktivnosti

 

Broj pregledanih osoba 

BOSNA I HERCEGOVINA: 120
CRNA GORA: 360
HRVATSKA: 101
Ukupno: 581

Zdravstveni djelatnici educirani kroz radionice (5 ciklusa)

BOSNA I HERCEGOVINA: 149
CRNA GORA: 142
HRVATSKA: 165
Ukupno: 456

Nezdravstveni djelatnici educirani kroz radionice (3 ciklusa):

BOSNA I HERCEGOVINA: 94
CRNA GORA: 51
HRVATSKA: 57
Ukupno: 202

Sudjelovanje na INFO danima - ukupno svi dani

BOSNA I HERCEGOVINA: 96
CRNA GORA: 144
HRVATSKA: 119
Ukupno: 359

Edukativni film MELAdetect

Edukativni film - sa suncem odgovorno - 25 min

Edukativni film - sa suncem odgovorno - kratka verzija

Akcijski plan unaprjeđenja prevencije, ranog otkrivanja i liječenja melanoma kože, oka, sluznica

Akcijski plan MELAdetect

Edukativni materijal izrađen na temelju upita korisnika e-health alata

EDUKATIVNI SADRZAJ NA TEMELJU UPITA E HEALTH

Statistička analiza e-health 

Publikacije - Slikovnica MELAdetect

Oprezni na suncu - Zavod za javno zdravstvo Zadar

Promotivni materijali - Brošura MELAdetect

Što trebamo znati o melanomu - Zavod za javno zdravstvo Zadar

Promotivni materijali - Letak MELAdetect

Letak MELAdetect - Zavod za javno zdravstvo Zadar

Promotivni materijali - Brošura MELAdetect

Što trebamo znati o melanomu - Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Promotivni materijali - Brošura MELAdetect

Što trebamo znati o melanomu - JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Promotivni materijali - Letak MELAdetect

Letak MELAdetect - JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar