Epidemiološke značajke melanoma

U kojim zemljama i u kojoj životnoj dobi je melanom najučestaliji?

27.3.2018. | EPIDEMIOLOŠKE ZNAČAJKE MELANOMA

Za razliku od bazocelularnog i planocelularnog karcinoma koji se najčešće javljaju u starijoj životnoj dobi, melanom se može javiti i u mlađih osoba.

Među etničkim skupinama najrjeđe obolijevaju crnci, kod kojih je procijenjeni rizik da će dobiti melanom 0,1 %. Najveći rizik od obolijevanja od melanoma je kod bijelaca, i to 2,5 %.

Rizik za obolijevanje od melanoma raste s dobi. Prosječno se kod muškaraca javlja 1,5 puta češće nego kod žena.

Više od 95 % melanoma javlja se na koži, no moguće je njegovo pojavljivanje na sluznici usne šupljine i nosa, gastrointestinalnom i urogenitalnom traktu, oku i moždanim ovojnicama.

Kod muškaraca se melanom najčešće javlja na leđima, a kod žena na nogama i rukama. U starijih osoba češće se javlja na glavi i vratu. Među osobama oboljelima od melanoma u mlađoj životnoj dobi do 40. godine života nema velike razlike prema spolu, a u dobi starijoj od 75 godina muškarci obolijevaju gotovo tri puta češće od žena.

Posljednjih desetljeća bilježi se dramatičan porast broja novooboljelih od melanoma, osobito u razvijenim zemljama gdje se broj novooboljelih udvostručio. Procjenjuje se da je prosječni godišnji porast oboljelih od 3 do 7 %. U većini razvijenih zemalja smrtnost uzrokovana melanomom ne bilježi trend porasta, u nekim zemljama prisutan je i blagi pad smrtnosti.