Događanja

Dan europske suradnje u Bosni i Hercegovini

22.10.2019. | Događanja

U organizaciji Direkcije za europske integracije Vijeća ministara BiH, u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske i uz podršku Kancelarije za evropske integracije Crne Gore, dana 18. listopada 2019. godine u Kamenoj kući tvrđave Kastel u Banjoj Luci obilježen je Dan europske suradnje u Bosni i Hercegovini.

Moto ovogodišnjeg obilježavanja Dana europske suradnje bio je ''Europa si ti'' (''Europe is you'').

Pored ostalih sadržaja posjetiteljima su prezentirani i uspješni projekti iz Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, među kojima i projekt MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 652.427,90 € od čega je 85 % sufinancirano sredstvima EU, a vodeći partner bio je Zavod za javno zdravstvo Zadar, s projektnim partnerima Sveučilištem u Zadru, Agencijom za razvoj zadarske županije (ZADRA NOVA), Medicinskim faklutetom Sveučilišta u Mostaru i JZU Opštom bolnicom “Blažo Orlandić” Bar.

Tom prilikom članovi projektnog tima MELAdetect posjetiteljima su pružali informacije o projektu i rezultatima istog te dijelili promotivni materijal koji je izrađen u sklopu projekta kako bi se dodatno podigla svijest o ranom otkrivanju melanoma kože, sluznice i oka.